Uncategorized

RELACIÓ LLOCS DE TREBALL NATURALESA FUNCIONARIAL CONSELLERIA DE SANITAT


RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2022, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’aproven les relacions de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, la gestió de la qual és atribuïda a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Enllaç al DOGV: https://dogv.gva.es/datos/2022/06/02/pdf/2022_4944.pdf
To top