Uncategorized

PRODUCTIVITAT 2021


• S’inclou a tot el personal gestionat per Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (excepte personal laboral subrogat, que té el seu propi sistema d’incentivació).


• Quant al còmput de dies treballats l’any que es té en compte per al compliment del requisit per a participar en el subsistema de productivitat per assoliment d’objectius (article 9.2), només es descompta el temps de permisos sense sou. Per tant, a diferència del decret anterior, el càlcul de dies treballats l’any no es redueix per la realització d’una jornada inferior a l’ordinària, reducció que sí que es tindrà en compte per al càlcul de la quantia a percebre.Valor del punt 2021: 7,1789 euros/punt


Quantia global a distribuir 18.671.000 €

Personal avaluat; 75.394

IMPORT PER CATEGORIES

A1 564,83 €

A2 369,62 €

C1 232,29 €

C2 172,74 €

AAPP 114,36 €

• ES COBRARÀ EN LA NÒMINA DE JULIOL de 2022

Intersindical Salut pensa que l’actual concepte de Productivitat, a més de ser escàs NO representa l’esperit tal com ho entenem, ja que per a l@s trabajador@s no és un incentiu tal com està concebut. Únicament respon a uns Acords de Gestió, necessaris per a avaluar la gestió dels departaments, però desconeguts per l@s trabajador@s.
To top