Uncategorized

PRODUCTIVITAT


Reunida la Comissió de Seguiment de la Productivitat:

Si informa sindicats de Mesa Sectorial, que el decret 91/2021, de 2 de juliol, del Consell de regulació del sistema d’incentivació retributiva del personal dependent de Conselleria de Sanitat, AHORA ES DENOMINA “SUBSISTEMA GENERAL”.

La principal novetat, és que ara aconsegueix a tot el personal gestionat per la Conselleria (anteriorment únicament a estatutaris), excepte al personal laboral subrogat, a qui se li aplica el seu propi sistema d’incentivació, en els termes arreplegats en el seu Conveni Col·lectiu (Reial decret 114672006).

A destacar:

Quantia global 19.737.964,54 €

⦁ Valor del punt 7,6714 euros/punt

⦁ L’import mitjà de la retribució és de 354,35 €

⦁ Quantia a cobrar per categories
08/05/2023
To top