Personal laboral Uncategorized

AUTORITZACIÓ DE L’INFERMER/A A LA DISPENSACIÓ DE MEDICACIÓ I PRODUCTE SANITARI

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

AUTORITZACIÓ DE L’INFERMER/A A LA DISPENSACIÓ DE MEDICACIÓ I PRODUCTE SANITARI

🛎️ RESOLUCIÓ de 21 d’abril de 2022, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorda l’acreditació per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà, en l’àmbit de les cures generals i en l’àmbit de les cures especialitzades, de les *infermeres i els infermers amb una experiència professional mínima d’un any en centres, serveis i institucions sanitàries de gestió directa* dependents de la conselleria competent en matèria de sanitat i adscrits a aquesta, per compte propi, en centres privats o en centres de titularitat pública no dependents de la Conselleria.
Enllaç al DOGV ↘️↙️

https://dogv.gva.es/datos/2022/04/29/pdf/2022_3578.pdf
To top