Uncategorized

Adaptació ofereix pública 2022 del Consorci Hospital General Universitari de València


RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2022, del president del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es aprova l’oferta d’ocupació pública de l’any 2022 i s’adapten les ofertes d’ocupació pública del CHGUV aprovades i pendents de convocatòria, en execució de la Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Enllaç al DOGV:https://dogv.gva.es/datos/2022/05/31/pdf/2022_4877.pdf
To top