Trasllats

CORRECCIÓ ERRORS TRASLLATS PLACES FACULTATIUS ESPECIALISTES


CONSELLERIA DE SANITATCORRECCIÓ ERRORS TRASLLATS PLACES FACULTATIUS ESPECIALISTES🕹️ CORRECCIÓ d’errors de la Resolució de 22 d’abril de 2024, de la directora general de Personal, per la qual es convoca un concurs de trasllats per a la provisió de diverses places de personal estatutari sanitari de la categoria professional de personal facultatiu de diferents especialitats mèdiques d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat.

https://dogv.gva.es/datos/2024/05/03/pdf/2024_3764.pdf
To top