Trasllats

CORRECCIÓ ERRORS TRASLLATS C2


CONSELLERIA DE SANITATCORRECCIÓ ERRORS TRASLLATS C2🕹️CORRECCIÓ d’errors de 20 de març de 2024, de la Resolució de 5 de març de 2024, de la directora general de Personal, per la qual es convoca concurs de trasllats per a la provisió de diverses places de personal estatutari sanitari de diferents categories professionals del subgrup de titulació C2 d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat.⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/03/27/pdf/2024_2612.pdf

📌 Absència de publicació de la versió en castellà d’este, en les places oferides de les categories següents:
– Tècnic o tècnica en cures auxiliars d’infermeria
– Tècnic o tècnica en emergències sanitàries

✅ La present correcció d’errors no suposa l’obertura d’un nou termini de presentació de sol·licituds per a les categories que són objecte d’esta.
To top