Trasllats

CORRECCI脫 D’ERRORS ANNEX 1 EN TRASLLATS DE CATEGORIAS PERSONAL ESTATUTARI A2 I NOU TERMINI


CONSELLERIA DE SANITATCORRECCI脫 D’ERRORS ANNEX 1 EN TRASLLATS DE CATEGORIAS PERSONAL ESTATUTARI A2 I NOU TERMINI

馃暪锔廋ORRECCI脫 d’errors de la Resoluci贸 de 15 de desembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es convoca concurs de trasllats per a la provisi贸 de diverses places de personal estatutari sanitari de diferents categories professionals del subgrup de titulaci贸 A2 d’institucions sanit脿ries dependents de la Conselleria de Sanitat.

馃搶 Infermera o infermer d’institucions sanit脿ries.


馃搶 Infermera o infermer SAMUEnlla莽 al nou annex de places (DOGV 15/02/24) 猡碉笍猡碉笍:

https://dogv.gva.es/datos/2024/02/15/pdf/2024_1220.pdf
馃搯 Nou termini per a sol路licituds d’estes categories.猡碉笍猡碉笍:

Des del 16/02/24 fins al 07/03/24
To top