Trasllats

CONVOCATÒRIA TRASLLATS PLACES BÀSIQUES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES PERSONAL ESTATUTARI DE TITULACIÓ A1 .

CONSELLERIA DE SANITAT


CONVOCATÒRIA TRASLLATS PLACES BÀSIQUES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES PERSONAL ESTATUTARI DE TITULACIÓ A1 .🛎️RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2024, de la directora general de Personal, per la qual es convoca concurs de trasllats específic per a la provisió de diverses places bàsiques amb característiques específiques de personal estatutari sanitari de la categoria professional de facultatiu o facultativa especialistes d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat.

✅ Enllaç al DOGV
(03/05/24)
Bases, Barem Sol·licitud i Annexos places ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/05/03/pdf/2024_3910.pdf

📆 DEL 06/05/24 fins al 24/05/24

📌 MÈRITS A COMPUTAR FINS AL DIA 03/05/24

1.- 🖥️ Presentació i registre telemàtic ⤵️⤵️:

▪️ Emplenar telemàticament la sol·licitud de participació i resta de formularis.
▪️ Pujar annexos tant el document PDF generat amb els
codis dels centres sol·licitats, com els models PDF normalitzats
de relació de documents i autobarem emplenats.
▪️ Registrar telemàticament la sol·licitud de participació i documents seguint els passos indicats en el tràmit electrònic.

2.- ✅▪️ Registrar presencialment en les unitats de registre els annexos III,IV,V amb
la documentació original acreditativa del compliment dels
requisits de participació i dels mèrits, per a la seua digitalització
i acarament, en el mateix orde en què estiga relacionada en el model de relació de documents.
To top