Trasllats

CONVOCATÒRIA TRASLLATS PERSONAL ESTATUTARI SANITARI CATEGORIA A2CONSELLERIA DE SANITATCONVOCATÒRIA TRASLLATS PERSONAL ESTATUTARI SANITARI CATEGORIA A2 ⤵️⤵️:▪️ Infermera o infermer especialista obstètric-ginecològica
▪️ Infermera o Infermer d’Institucions Sanitàries
▪️ Infermera o Infermer SAMU
▪️ Fisioterapeuta

🛎️ RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es convoca concurs de trasllats per a la provisió de diverses places de personal estatutari sanitari de diferents categories professionals del subgrup de titulació A2 d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat

Enllaç al DOGV (04/01/24) Bases, Barem Sol·licitud i Annexos places ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/01/04/pdf/2023_13219.pdf

📁 ANNEX V Sol·licitud d’aportació de documents ⤵️⤵️:

https://www.gva.es/descarregues/2023/12/47185-19821_SOLICITUD.pdf

📝 ANNEX III Relació de documents ⤵️⤵️:

https://www.gva.es/descarregues/2023/12/49155-19454_BI_RELACIO_DE_DOCU_V4_.pdf

ℹ️ ANNEX IV Autobarem A2 ⤵️⤵️:

https://www.gva.es/descarregues/2023/12/47179-19452_TRAS_SAN_A1_A2.pdf

📆 DEL 05/01/24 fins al 25/01/24

📌 MÈRITS A COMPUTAR FINS AL DIA 04/01/24

🖥️ Presentació i registre telemàtic ⤵️⤵️:
▪️ Emplenar telemàticament la sol·licitud de
participació i resta de formularis.
▪️ Pujar annexos tant el document PDF generat amb els codis dels centres sol·licitats, com els models PDF normalitzats de relació de documents i autobarem emplenats.
▪️ Registrar telemàticament la sol·licitud de participació i documents seguint els passos indicats en el tràmit electrònic.

✅ NOTA La documentació original acreditativa del compliment dels requisits de participació i dels mèrits, per a la seua digitalització i acarament, en el mateix ordre en què estiga relacionada en el model de relació de documents.
To top