Trasllats

CONVOCATÒRIA TRASLLATS PERSONAL ESTATUTARI FACULTATIUS ESPECIALISTES


CONSELLERIA DE SANITAT



CONVOCATÒRIA TRASLLATS PERSONAL ESTATUTARI FACULTATIUS ESPECIALISTES.



🛎️RESOLUCIÓ de 22 d’abril de 2024, de la directora general de Personal, per la qual es convoca un concurs de trasllats per a la provisió de diverses places de personal estatutari sanitari de la categoria professional de personal facultatiu de diferents especialitats mèdiques d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat.

✅ Enllaç al DOGV (24/04/24) Bases, Barem Sol·licitud i Annexos places ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/04/24/pdf/2024_3520.pdf

📁 Sol·licitud d’aportació de documents⤵️⤵️:

https://siac-front.gva.es/siac-front/public/descarga/va/F149099

📝 Relació de documents ⤵️⤵️:

https://siac-front.gva.es/siac-front/public/descarga/va/F124777

ℹ️ Autobarem personal ESTATUTARI de Gestió i servicis de titulació A1 i A2. Concurse trasllats ⤵️⤵️:

https://siac-front.gva.es/siac-front/public/descarga/va/F124775

📆 DEL 25/04/24 fins al 16/05/24

📌 MÈRITS A COMPUTAR FINS AL DIA 24/04/24

1.- 🖥️ Presentació i registre telemàtic ⤵️⤵️:
▪️ Emplenar telemàticament la sol·licitud de participació i resta de formularis.
▪️ Pujar annexos tant el document PDF generat amb els codis dels centres sol·licitats, com els models PDF normalitzats de relació de documents i autobarem emplenats.
▪️ Registrar telemàticament la sol·licitud de participació i documents seguint els passos indicats en el tràmit electrònic.

2.- ✅▪️ Registrar presencialment en les unitats de registre els annexos III,IV,V amb la documentació original acreditativa del compliment dels requisits de participació i dels mèrits, per a la seua digitalització i acarament, en el mateix orde en què estiga relacionada en el model de relació de documents.
To top