Trasllats

CONVOCATÒRIA TRASLLATS PERSONAL ESTATUTARI DE TITULACIÓ A1 I A2 GESTION I SERVICIS.


CONSELLERIA DE SANITATCONVOCATÒRIA TRASLLATS PERSONAL ESTATUTARI DE TITULACIÓ A1 I A2 GESTION I SERVICIS.✅ CATEGORIES ⤵️⤵️:

📌 TÈCNIC O TÈCNICA EN ERGONOMIA


📌 TÈCNIC O TÈCNICA EN HIGIENE


📌 TÈCNIC O TÈCNICA EN SEGURETAT DEL TREBALL🛎️RESOLUCIÓ de 12 de març de 2024, de la directora general de Personal, per la qual es convoca concurs de trasllats per a la provisió de diverses places de personal estatutari de gestió i servicis de diferents categories professionals de subgrups de titulació A1/A2 d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat

✅ Enllaç al DOGV (20/03/24) Bases, Barem Sol·licitud i Annexos places ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/03/20/pdf/2024_2331.pdf

📁 Sol·licitud d’aportació de documents⤵️⤵️:

https://siac-front.gva.es/siac-front/public/descarga/va/F149099

📝 Relació de documents ⤵️⤵️:

https://siac-front.gva.es/siac-front/public/descarga/va/F124777

ℹ️ Autobarem personal ESTATUTARI de Gestió i servicis de titulació A1 i A2. Concurse trasllats ⤵️⤵️:

https://siac-front.gva.es/siac-front/public/descarga/va/F124773

📆 DEL 21/03/24 fins al 12/04/24

📌 MÈRITS A COMPUTAR FINS AL DIA 20/03/24

1.- 🖥️ Presentació i registre telemàtic ⤵️⤵️:
▪️ Emplenar telemàticament la sol·licitud de participació i resta de formularis.
▪️ Pujar annexos tant el document PDF generat amb els codis dels centres sol·licitats, com els models PDF normalitzats de relació de documents i autobarem emplenats.
▪️ Registrar telemàticament la sol·licitud de participació i documents seguint els passos indicats en el tràmit electrònic.

2.- ✅▪️ Registrar presencialment en les unitats de registre els annexos III,IV,V amb la documentació original acreditativa del compliment dels requisits de participació i dels mèrits, per a la seua digitalització i acarament, en el mateix orde en què estiga relacionada en el model de relació de documents.
To top