Trasllats

CONVOCATÒRIA TRASLLATS PERSONAL ESTATUTARI DE TITULACIÓ.


CONVOCATÒRIA TRASLLATS PERSONAL ESTATUTARI DE TITULACIÓ.CATEGORIES ⤵️⤵️:

📌 Obrer,Calefactor/Fuster/a,Cuiner/a,Conductor/a, Costurer/a, Electricista,E.lavanderiaFontanero/a,Netejador a ,Mecánicoa,Perruquer/a,Marmitó,Pintor/a, Telefonista.

🛎️ RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2024, de la directora general de Personal, per la qual es convoca concurs de trasllats per a la provisió de diverses places de personal estatutari de gestió i servicis de diferents categories professionals declarades a extingir dels subgrups de titulació C1, C2 i AP d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat.

✅ Enllaç al DOGV (27/05/24)

Bases, Barem Sol·licitud i Annexos places ⤵️⤵️:
https://dogv.gva.es/datos/2024/05/27/pdf/2024_4761.pdf

📝 IMPRESOS ASSOCIATS TRASLLATS NO SANITARIS CATEGORIES GRUPS B,C1,C2,AP

✅ AUTOBAREM DE PERSONAL ESTATUTARI DE GESTIÓ I SERVICIS DE GRUPS DE TITULACIÓ B, C1, C2 I AP. CONCURS DE TRASLLATS ⤵️⤵️:

https://siac-front.gva.es/siac-front/public/descarga/va/F124774

✅ RELACIÓ DE DOCUMENTS I MÈRITS. CONCURS DE TRASLLATS⤵️⤵️:

https://siac-front.gva.es/siac-front/public/descarga/va/F124777

✅ SOL·LICITUD D’APORTACIÓ DE DOCUMENTS EN CONCURSOS DE TRASLLATS. PERSONAL ESTATUTARI⤵️⤵️:

https://siac-front.gva.es/siac-front/public/descarga/va/F149099

📆 DEL 28/05/24 fins al 17/06/24

📌 MÈRITS A COMPUTAR FINS AL DIA 27/05/24

1.- 🖥️ Presentació i registre telemàtic ⤵️⤵️:
▪️ Emplenar telemàticament la sol·licitud de participació i resta de formularis.
▪️ Pujar annexos tant el document PDF generat amb els codis dels centres sol·licitats, com els models PDF normalitzats de relació de documents i autobarem emplenats.
▪️ Registrar telemàticament la sol·licitud de participació i documents seguint els passos indicats en el tràmit electrònic.

2.- ✅▪️ Registrar presencialment en les unitats de registre els annexos III,IV,V amb la documentació original acreditativa del compliment dels requisits de participació i dels mèrits, per a la seua digitalització i acarament, en el mateix orde en què estiga relacionada en el model de relació de documents.
To top