Trasllats

CONVOCATÒRIA TRASLLATS PERSONAL ESTATUTARI DE GESTIÓ I SERVICIS TITULACIÓ A2


CONSELLERIA DE SANITATCONVOCATÒRIA TRASLLATS PERSONAL ESTATUTARI DE GESTIÓ I SERVICIS TITULACIÓ A2✅ CATEGORIES ⤵️⤵️:

📌 TREBALLADOR/A SOCIAL

📌 GESTIÓ DE LA FUNCIÓ ADMINISTRATIVA

📌 ENGINYER/A TÈCNIC/A

📌 ANALISTA PROGRAMADOR/A I DE SISTEMES

🛎️ RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2024, de la directora general de Personal, per la qual es convoca un concurs de trasllats per a la provisió de diverses places de personal estatutari de gestió i servicis de diferents categories professionals del subgrup de titulació A2 d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat.

✅ Enllaç al DOGV Bases, Barem Sol·licitud i Annexos places ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/03/01/pdf/2024_1744.pdf

📁 Sol·licitud d’aportació de documents

📝 Relació de documents i

ℹ️ Autobarem ⤵️⤵️:

En la publicació en la web del procediment de concurs de trasllats de cada categoria professional es troba l’enllaç per a l’accés i la descàrrega d’este model normalitzat, en l’apartat <<Documentació / Impresos associats>> de l’etapa <<Bases i obertura de termini>>

📆 DEL 04/03/24 fins al 25/03/24

📌 MÈRITS A COMPUTAR FINS AL DIA 01/03/24

🖥️ Presentació i registre telemàtic ⤵️⤵️:

▪️ Emplenar telemàticament la sol·licitud de participació i resta de formularis.
▪️ Pujar annexos tant el document PDF generat amb els codis dels centres sol·licitats, com els models PDF normalitzats de relació de documents i autobarem emplenats.
▪️ Registrar telemàticament la sol·licitud de participació i documents seguint els passos indicats en el tràmit electrònic.
▪️ Registrar presencialment en les unitats de registre els annexos III,IV,V amb la documentació original acreditativa del compliment dels requisits de participació i dels mèrits, per a la seua digitalització i acarament, en el mateix orde en què estiga relacionada en el model de relació de documents.
To top