Trasllats de facultatiu o facultativa especialista en Psiquiatria

Trasllat de Metge o Metgessa de familia EAP.
Convocatòria.
Termini de presentació de sol.licituds:(del 21/03/18 al 20/04/18).
SOL·LICITUDS
Correcció d'Errades.
Correcció d'errades
Correcció d'errades. Data publicació 20/04/2018.


Trasllat de Infermer/a de SAMU
Convocatòria
Termini de presentació de sol·licituds: del 15/02/18 al 14/03/18
ENLLAÇ SOL·LICITUDS
Correcció d´errades

Trasllat de Tècnica o Tècnic en cures auxiliars d’infermeria.
Convocatòria.
Termini de presentació de sol.licituds: (del 21/03/18 al 20/04/18)
Enllaç.
Correcció d'Errades.
Correcció d'errades
AUTO-BAREM.
Comissió de valoració.

Trasllat de Administratiu o Administrativa.
Convocatòria.
Termini de presentació de sol.licituds:(del 15/02/18 al 14/03/18).
Enllaç.
Correcció d'Errades.
Correcció d'errades


Cercador de Trasllats