Trasllat de Analista programador/a i de sistemes.
Convocatòria.
Termini de presentació de sol.licituds:(del 15/02/18 al 14/03/18).
SOL·LICITUDS
Correcció d'Errades.
Correcció d'errades

Trasllat de Auxiliar Administratiu/va de la Función Administrativa.
Convocatòria
Termini de presentació de sol·licituds: del 6/02/18 al 05/03/18
ENLLAÇ SOL·LICITUDS
Correció d'Errades.
Correció d'errades

Trasllat de Tècnic o Tècnica de la funció administrativa.
Convocatòria.
Termini de presentació de sol.licituds:(del 21/03/18 al 20/04/18).
SOL·LICITUDS
Correció d'Errades.
Correció d'errades
Comissió de Valoració.

Trasllat de Gestió de la funció administrativa.
Convocatòria.
Termini de presentació de sol.licituds:(del 21/03/18 al 20/04/18)
Enllaç.
Correció d'Errades.
Correció d'errades

Trasllat de Tècnic/a Especialista en Radiodiagnòstic.
Convocatòria.
Termini de presentació de sol·licituds: del 06/02/18 al 05/03/18
ENLLAÇ SOL·LICITUDS
Correció d'Errades.
Correció d'errades
Comissió de valoració.

Trasllat de Tècnic/a Especialista en Laboratori.
Convocatòria.
Termini de presentació de sol·licituds: del 06/02/18 al 05/03/18
ENLLAÇ SOL·LICITUDS
Correció d'Errades.
Correció d'errades
Comissió de valoració.


Cercador de Trasllats