Oposicions TREBALL

ÒRGAN TÈCNIC DE SELECCIÓ DEL CONCURS OPOSICIÓ FUNCIONARIS/AS 


Conselleria de Sanitat i Salut PúblicaÒRGAN TÈCNIC DE SELECCIÓ DEL CONCURS OPOSICIÓ FUNCIONARIS/ASℹ️ Cos especialista Salut Pública Administració Generalitat (C2-S02)
🖥️ Enllaç al DOGV:
⤵️⤵️https://dogv.gva.es/datos/2022/11/29/pdf/2022_11145.pdf

ℹ️ Cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de farmacèutics o farmacèutiques de salut pública (A1-S03-02)
🖥️ Enllaç al DOGV:
⤵️⤵️https://dogv.gva.es/datos/2022/11/29/pdf/2022_11148.pdf

ℹ️ Cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de laboratori d’anàlisi química (A1-S03-06)
🖥️ Enllaç al DOGV:
⤵️⤵️https://dogv.gva.es/datos/2022/11/29/pdf/2022_11150.pdf

ℹ️ Cos superior tècnic d’administració sanitària de l’Administració de la Generalitat, escala de metges o metgesses d’administració sanitària (A1-S02-01)
🖥️ Enllaç al DOGV:
⤵️⤵️https://dogv.gva.es/datos/2022/11/29/pdf/2022_11151.pdf

ℹ️ Cos superior de gestió de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de seguretat alimentària i laboratori (A2 S03 02)
🖥️ Enllaç al DOGV:
⤵️⤵️ https://dogv.gva.es/datos/2022/11/29/pdf/2022_11152.pdf
To top