Oposicions

TRIBUNAL OPOSICIONS ADMINISTRACIÓ GENERAL I ESPECIAL (FUNCIONARIS/AS)


RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es determina la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de funcionaris o funcionàries d’Administració General i Especial dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública:

📌 Cos d’auxiliars de gestió sanitària de l’Administració de la Generalitat (C2-S01):

https://dogv.gva.es/datos/2022/09/19/pdf/2022_8206.pdf

📌 Cos d’infermers inspectors o infermeres inspectores de serveis sanitaris de l’Administració de la Generalitat (A2-S04):

https://dogv.gva.es/datos/2022/09/19/pdf/2022_8207.pdf

📌 Cos superior de gestió de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala d’infermers o infermeres de salut pública (A2-S03-01):

https://dogv.gva.es/datos/2022/09/19/pdf/2022_8210.pdf

📌 Cos superior tècnic d’administració sanitària de l’Administració de la Generalitat, escala de farmacèutics o farmacèutiques d’administració sanitària (A1-S02-02):

https://dogv.gva.es/datos/2022/09/19/pdf/2022_8214.pdf

📌 Cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de laboratori d’anàlisi microbiològica (A1-S03-05):

https://dogv.gva.es/datos/2022/09/19/pdf/2022_8217.pdf

📌 Cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de metges o metgesses de salut pública (A1 S03 01):

https://dogv.gva.es/datos/2022/09/19/pdf/2022_8226.pdf

📌 Cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de seguretat alimentària (A1-S03-03):

https://dogv.gva.es/datos/2022/09/19/pdf/2022_8231.pdf

📌 Cos superior de gestió administració sanitària de l’Administració de la Generalitat (A2-S02):

https://dogv.gva.es/datos/2022/09/19/pdf/2022_8236.pdf
To top