Oposicions

TRIBUNAL OPOSICIONS


RESOLUCIÓ de 29 i 30 de setembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es determina la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants del personal funcionari/a d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública:

▪️Cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala d’anàlisis epidemiològiques i estadístiques sanitàries (A1-S03-08):https://dogv.gva.es/datos/2022/10/14/pdf/2022_9051.pdf

▪️Cos superior tècnic de inspecció de serveis sanitaris de l’Administració de la Generalitat, escala d’inspecció mèdica serveis sanitaris (A1-S05-01):https://dogv.gva.es/datos/2022/10/14/pdf/2022_9058.pdf

▪️Cos superior tècnic de inspecció de serveis sanitaris, escala d’inspectors i inspectores metges de serveis sanitaris (A1-S05-01) Consolidació d’ocupació:https://dogv.gva.es/datos/2022/10/14/pdf/2022_9118.pdf
To top