Oposicions

TRIBUNAL CONCURS OPOSICIÓ DIVERSES CATEGORIES


🛎️ RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2023, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es determina la composició nominal de les comissions de selecció corresponents a diverses convocatòries de concurs oposició, convocades per resolucions d’este mateix òrgan de 14 de desembre de 2022 (DOGV 9495, 22.12.2022).

Enllaç al DOGV⤵️⤵️: https://dogv.gva.es/datos/2023/11/20/pdf/2023_11364.pdf

_________

🛎️ RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2023, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es determina la composició nominal de la comissió de selecció corresponent a la convocatòria de enginyer tècnic o enginyera tècnica del concurs oposició, convocada per resolució d’este mateix òrgan de 14 de desembre de 2022 (DOGV 9495, 22.12.2022)

Enllaç al DOGV ⤵️⤵️: https://dogv.gva.es/datos/2023/11/20/pdf/2023_11369.pdf
_________
🛎️ RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2023, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es modifica la composició nominal de la comissió de selecció corresponent a la convocatòria del concurs de mèrits de facultatiu o facultativa especialista de cirurgia toràcica (CM/13/2022), convocada per resolució d’este mateix òrgan de data 14 de desembre de 2022.

Enllaç al DOGV⤵️⤵️:https://dogv.gva.es/datos/2023/11/20/pdf/2023_11377.pdf
To top