Oposicions

TRIBUNAL CONCURS MÈRITS ADMINISTRATIV@


RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2022, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es determina la composició nominal de la comissió de selecció corresponent a la convocatòria de *concurs de mèrits per a l’accés a la categoria i lloc de treball d’administratiu o administrativa, grup/subgrup C/C1, convocada per la Resolució de 14 de febrer de 2022, de la Presidència del CHGUV.

Enllaç al DOGV :https://dogv.gva.es/datos/2022/05/24/pdf/2022_4315.pdf
To top