Oposicions

SUSPENSIÓ PRESENTACIÓ INSTÀNCIES POSATS SUPERVISORS. CONSORCI HOSPITALARI PROVINCIAL DE CASTELLÓ


RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2023, del director gerent del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló (CHPCS), per la qual es suspén la fase de presentació d’instàncies dels processos selectius per lliure designació dels llocs de supervisor o supervisora d’Infermeria i de cap o cap del Servei d’Infermeria del Servei d’Atenció i Informació al Pacient, des del dia 12 de setembre de 2023.

https://dogv.gva.es/datos/2023/09/15/pdf/2023_9421.pdf
To top