Oposicions

SUSPENSIÓ EXAMEN ADMINISTRATIU PROMOCIÓ INTERNA C2 A C1 CONSELLERIA DE SANITAT


RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2022, de la directora general de Recursos Humans, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’executa l’Acte número 142/22, de data 10 maig de 2022, del Jutjat contenciós administratiu número 7 de València.

Enllaç al DOGV: https://dogv.gva.es/datos/2022/05/18/pdf/2022_4243.pdf

La publicació d’aquesta resolució en el DOGV es considera com a notificació a totes les persones interessades en el procés selectiu.
To top