Oposicions

RESULTATS DE L’ÀREA D’EXPRESSIÓ ORAL DE TOTS ELS NIVELLS JQCV


✅ Ací pot consultar el resultat de l’àrea d’expressió oral de tods els nivells:

Consulta de resultats ⤵️⤵️:

http://aplicaciones.edu.gva.es/abc/i_polin/val/primerajornada_jqcv2.asp

ℹ️ Els tràmits de revisió i reclamació s’iniciaran una vegada publicada en el DOGV la resolució de publicitat dels resultats finals.
To top