Oposicions

RESOLUCI脫 DEFINITIVA PUNTUACI脫 CONCURS -OPOSICI脫 CONSOLIDACI脫


馃搶 AUXILIARS DE SALUT P脷BLICA de l’Administraci贸 de la Generalitat (C2-S02)

馃泿锔廟ESOLUCI脫 de 28 de desembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es publica, conforme a l’acord de l’貌rgan t猫cnic de selecci贸 del concurs oposici贸 de consolidaci贸 d’ocupaci贸 per a la provisi贸 de vacants del cos de auxiliars de salut p煤blica de l’Administraci贸 de la Generalitat (C2-S02), funcionaris i funcion脿ries d’administraci贸 especial, dependents de la Conselleria de Sanitat, la relaci贸 d’aspirants amb la puntuaci贸 definitiva obtinguda en el proc茅s selectiu.

鉁 Enlla莽 al llistat (DOGV 05/01/24) 猡碉笍猡碉笍:

https://dogv.gva.es/datos/2024/01/05/pdf/2023_13230.pdf

_________

馃搶 COS SUPERIOR DE GESTI脫 D’ADMINISTRACI脫 SANIT脌RIA DE LA GENERALITAT (A2-S02)

馃泿锔 RESOLUCI脫 de 28 de desembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es publica, conforme a l’acord de l’貌rgan t猫cnic de selecci贸 del concurs oposici贸 de consolidaci贸 d’ocupaci贸 per a la provisi贸 de vacants del cos superior de gesti贸 d’administraci贸 sanit脿ria de l’Administraci贸 de la Generalitat (A2-S02), personal funcionari d’administraci贸 especial, dependents de la Conselleria de Sanitat, la relaci贸 d’aspirants amb la puntuaci贸 definitiva obtinguda en el proc茅s selectiu.

鉁 Enlla莽 al llistat (DOGV 05/01/24) 猡碉笍猡碉笍:

https://dogv.gva.es/datos/2024/01/05/pdf/2023_13231.pdf

_________

鈩癸笍 Es publicar脿 en la web www.sa.gva.es la relaci贸 de places oferides als aspirants amb el procediment a efectuar.

_________

馃摑Contra la present resoluci贸, que posa fi a la via administrativa, es podr脿 interposar recurs contenci贸s- administratiu davant la Sala del Contenci贸s- Administratiu del Tribunal Superior de Just铆cia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos o recurs de reposici贸 davant la Direcci贸 General de Personal, en el termini d’un mes.
To top