Oposicions

RESOLUCI脫 DEFINITIVA PUNTUACI脫 CONCURS -OPOSICI脫 CONSOLIDACI脫


馃搶 Cos d’especialistes en salut p煤blica de l’Administraci贸 de la Generalitat (C1-S02)
_________
馃泿锔廟ESOLUCI脫 de 22 de novembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es publica, conforme a l’acord de l’貌rgan t猫cnic de selecci贸 del concurs oposici贸 de consolidaci贸 d’ocupaci贸 per a la provisi贸 de vacants del cos d’especialistes en salut p煤blica de l’Administraci贸 de la Generalitat (C1-S02), funcionaris i funcion脿ries de administraci贸 especial, dependents de la Conselleria de Sanitat, la relaci贸 d’aspirants amb la puntuaci贸 definitiva obtinguda en el proc茅s selectiu

鉁 Enlla莽 al llistat (DOGV 01/12/23) 猡碉笍猡碉笍:

https://dogv.gva.es/datos/2023/12/01/pdf/2023_12000.pdf

鈩癸笍 Es publicar脿 en la web www.sa.gva.es la relaci贸 de places oferides als aspirants amb el procediment a efectuar.
_________
馃摑Contra la present resoluci贸, que posa fi a la via administrativa, es podr脿 interposar recurs contenci贸s- administratiu davant la Sala del Contenci贸s- Administratiu del Tribunal Superior de Just铆cia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos o recurs de reposici贸 davant la Direcci贸 General de Personal, en el termini d’un mes.
To top