Oposicions

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18 TÈCNIC ESPECIALISTA MEDICINA NUCLEAR


RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18

📌 TÈCNIC ESPECIALISTA MEDICINA NUCLEAR (OPO 2017-18)N° PLACES : 5
T.L : 5

🛎️ACORD de 6 de març de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialista de Medicina Nuclear, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’orde de puntuació aconseguida.

✅ Enllaç al llistat (DOGV 18/03/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/03/18/pdf/2024_2327.pdf
ℹ️ Es publicarà en la web www.sa.gva.es la relació de places oferides als aspirants amb el procediment a efectuar.

📝 Contra la present resolució, que NO posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
To top