Oposicions

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18 METGES/MÈDIQUES INSPECCIÓ SERVICIS SANITARIS


CONSELLERIA DE SANITATRESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18

📌 METGES/MÈDIQUES INSPECCIÓ SERVICIS SANITARIS (A1-S05-01) administració especial (OPO 2017-18)N° PLACES : 3
T.L : 3

🛎️ACORD de 7 de març de 2024, de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs- oposició per a la provisió de vacants del cos superior tècnic d’inspecció de servicis sanitaris de l’Administració de la Generalitat, escala d’inspecció mèdica servicis sanitaris (A1-S05-01), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’orde de puntuació aconseguida.

✅ Enllaç al llistat (DOGV 18/03/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/03/18/pdf/2024_2328.pdf

ℹ️ Es publicarà en la web www.sa.gva.es la relació de places oferides als aspirants amb el procediment a efectuar.

📝 Contra la present resolució, que NO posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
To top