Oposicions

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18. METGE O METGESSA DEL TREBALL


📌 METGE O METGESSA DEL TREBALL

🛎️ ACORD de 9 de gener de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de metge o metgessa del treball, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs- oposició, per l’ordre de puntuació total aconseguida.

✅ Enllaç al llistat (DOGV 18/01/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/01/18/pdf/2024_393.pdf

ℹ️ Es publicarà en la web www.sa.gva.es la relació de places oferides als aspirants amb el procediment a efectuar.

_________

📝 Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
To top