Oposicions

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18 LABORATORI D’ANÀLISI QUÍMICA (A1-S03-06)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18

📌 LABORATORI D’ANÀLISI QUÍMICA (A1-S03-06), administració especial (OPO 2017-18)

N° PLACES : 2

T.L : 2

🛎️ACORD de 21 de març de 2024, de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs- oposició per a la provisió de vacants del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de laboratori d’anàlisi química (A1-S03-06), funcionaris o funcionàries d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’orde de puntuació aconseguida.

✅ Enllaç al llistat

(DOGV 02/04/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/04/02/pdf/2024_2642.pdf

ℹ️ Es publicarà en la web www.sa.gva.es la relació de places oferides als aspirants amb el procediment a efectuar.

📝 Contra la present resolució, que NO posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes

To top