Oposicions

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18 INFERMERS/AS DE SALUT PÚBLICA


RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18

📌 INFERMERS/AS DE SALUT PÚBLICA (A2-S03-01), administració especial (OPO 2017-18)



N° PLACES : 15
T.L : 14
T. Div. F.: 1

🛎️ ACORD de 28 de març de 2024, de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs- oposició per a la provisió de vacants del cos superior de gestió de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de infermers o infermeres de Salut Pública (A2-S03-01), funcionaris o funcionàries d’administració especial dependents de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició per l’orde de puntuació aconseguida.

✅ Enllaç al llistat (DOGV 10/04/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/04/10/pdf/2024_2829.pdf

ℹ️ Es publicarà en la web www.sa.gva.es la relació de places oferides als aspirants amb el procediment a efectuar.

📝 Contra la present resolució, que NO posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
To top