Oposicions

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18. INFERMER O INFERMERA ESPECIALISTES EN SALUT MENTAL


📌 INFERMER O INFERMERA ESPECIALISTES EN SALUT MENTAL

N° PLACES: 4 T.L.

🛎️ ACORD de 19 de febrer de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de infermer o infermera especialistes en salut mental, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’orde de puntuació total aconseguida.

✅ Enllaç al llistat (DOGV 27/02/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/02/27/pdf/2024_1593.pdf

_________

ℹ️ Es publicarà en la web www.sa.gva.es la relació de places oferides als aspirants amb el procediment a efectuar.

_________

📝 Contra la present resolució, que NO posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
To top