Oposicions

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18 GESTIÓ DE LA FUNCIÓ ADMINISTRATIVA


CONSELLERIA DE SANITATRESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18

📌 GESTIÓ DE LA FUNCIÓ ADMINISTRATIVAN° PLACES : 15
T.L : 11
T. Div. F.: 1
T. P.I: 3

🛎️ACORD de 26 de febrer de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de gestió de la funció administrativa, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’orde de puntuació total aconseguida.

✅ Enllaç al llistat (DOGV 08/03/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/03/08/pdf/2024_1893.pdf

ℹ️ Es publicarà en la web www.sa.gva.es la relació de places oferides als aspirants amb el procediment a efectuar.

📝 Contra la present resolució, que NO posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
To top