Oposicions

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18 gestió d’administració sanitària

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18 _________📌 Cos superior de gestió d’administració sanitària de l’Administració de la Generalitat (A2-S02)🛎️ACORD de 7 de febrer de 2024, de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs- oposició per a la provisió de vacants del cos superior de gestió d’administració sanitària de l’Administració de la Generalitat (A2-S02), funcionaris o funcionàries d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’orde de puntuació aconseguida.

✅ Enllaç al llistat (DOGV 16/02/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/02/16/pdf/2024_1225.pdf
_________
📌 Cos d’auxiliars de gestió sanitària de l’Administració de la Generalitat (C2-S01)🛎️ACORD de 6 de febrer de 2024, de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs- oposició per a la provisió de vacants del cos d’auxiliars de gestió sanitària de l’Administració de la Generalitat (C2-S01), personal funcionari d’administració general, dependents de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’orde de puntuació aconseguida.

✅ Enllaç al llistat (DOGV 16/02/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/02/16/pdf/2024_1223.pdf
_________
ℹ️ Es publicarà en la web www.sa.gva.es la relació de places oferides als aspirants amb el procediment a efectuar.
_________
📝 Contra la present resolució, que NO posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
To top