Oposicions

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18 FARMACÈUTICS O FARMACÈUTIQUES


CONSELLERIA DE SANITATRESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18

📌 FARMACÈUTICS O FARMACÈUTIQUES DE SALUT PÚBLICA (A1-S03-02) (OPE 17/18)N° PLACES : 13
T.L : 12
T. Div. F.: 1

🛎️ACORD d’11 de març de 2024, de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs- oposició per a la provisió de vacants del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de farmacèutics o farmacèutiques de salut pública (A1-S03-02), funcionaris o funcionàries d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició.

✅ Enllaç al llistat (DOGV 21/03/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/03/21/pdf/2024_2329.pdf

ℹ️ Es publicarà en la web www.sa.gva.es la relació de places oferides als aspirants amb el procediment a efectuar.

📝 Contra la present resolució, que NO posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
To top