Oposicions

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18 FARMACÈUTICS D’ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA


CONSELLERIA DE SANITATRESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18

📌 FARMACÈUTICS D’ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA (A1-S02-02)N° PLACES : 14
T.L : 13
T. Div. F.: 1

🛎️ACORD de 29 de febrer de 2024, de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs- oposició per a la provisió de vacants del cos superior tècnic d’administració sanitària de l’Administració de la Generalitat, escala de farmacèutics d’administració sanitària (A1-S02-02), personal funcionari de administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs- oposició, per orde de puntuació aconseguida.

✅ Enllaç al llistat (DOGV 13/03/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/03/13/pdf/2024_1997.pdf

ℹ️ Es publicarà en la web www.sa.gva.es la relació de places oferides als aspirants amb el procediment a efectuar.

📝 Contra la present resolució, que NO posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
To top