Oposicions

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18 FACULTATIU O FACULTATIVA ESPECIALISTES DE CIRURGIA PLÀSTICA I REPARADORA

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18

📌 FACULTATIU O FACULTATIVA ESPECIALISTES DE CIRURGIA PLÀSTICA I REPARADORA

▪️PLACES: 5

T.L. : 5

🛎️ACORD de 14 de febrer de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu o facultativa especialistes de Cirurgia Plàstica i Reparadora, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’orde de puntuació total aconseguida.

✅ Enllaç al llistat

(DOGV 23/02/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/02/23/pdf/2024_1443.pdf

ℹ️ Es publicarà en la web www.sa.gva.es la relació de places oferides als aspirants amb el procediment a efectuar.

📝 Contra la present resolució, que NO posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes

To top