Oposicions

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18 FACULTATIU O FACULTATIVA ESPECIALISTES D’ANÀLISIS CLÍNIQUES


RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18

📌 FACULTATIU O FACULTATIVA ESPECIALISTES D’ANÀLISIS CLÍNIQUESN° PLACES : 37
T.L : 34
T. Div. F.: 3

CORRECCIÓ D’ERRORS

🛎️ACORD de 29 de febrer de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu o facultativa especialistes d’anàlisis clíniques, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició

✅ Enllaç al llistat (DOGV 14/03/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/03/14/pdf/2024_2313.pdf

ℹ️ Es publicarà en la web www.sa.gva.es la relació de places oferides als aspirants amb el procediment a efectuar.

📝 Contra la present resolució, que NO posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
To top