Oposicions

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18 FACULTATIU /A ESPECIALISTA EN APARELL DIGESTIU (OPO 2017-18)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18

📌 FACULTATIU /A ESPECIALISTA EN APARELL DIGESTIU (OPO 2017-18)

ℹ️ N° PLACES ASSIGNADES: 45

T.L : 44

T. Div. F.: 1

🛎️ ACORD de 21 de març de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu i facultativa especialistes d’Aparell Digestiu, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’orde de puntuació total aconseguida.

✅ Enllaç al llistat

(DOGV 02/04/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/04/02/pdf/2024_2644.pdf

ℹ️ Es publicarà en la web www.sa.gva.es la relació de places oferides als aspirants amb el procediment a efectuar.

📝 Contra la present resolució, que NO posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes

To top