Oposicions

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18 COS SUPERIOR DE SALUT PÚBLICA DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT


CONSELLERIA DE SANITATRESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18 COS SUPERIOR DE SALUT PÚBLICA DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT

📌 VETERINARIS O VETERINÀRIES DE SALUT PÚBLICA (A1-S03-07)✅ Enllaç al llistat (DOGV 08/03/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/03/08/pdf/2024_1879.pdf

📌 LABORATORI D’ANÀLISI MICROBIOLÒGICA (A1-S03-05)✅ Enllaç al llistat (DOGV 08/03/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/03/08/pdf/2024_1895.pdf

📌 SEGURETAT ALIMENTÀRIA I LABORATORI (A2-S03-02)✅ Enllaç al llistat (DOGV 08/03/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/03/08/pdf/2024_1899.pdf

ℹ️ Es publicarà en la web www.sa.gva.es la relació de places oferides als aspirants amb el procediment a efectuar.

📝 Contra la present resolució, que NO posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
To top