Oposicions

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18 ANALISTA PROGRAMADOR O PROGRAMADORA I DE SISTEMES


RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18

📌 ANALISTA PROGRAMADOR O PROGRAMADORA I DE SISTEMES(OPO 2017-18)N° PLACES : 8
T.L : 7
T. Div. F.: 1

🛎️ACORD de 4 de març de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de analista programador o programadora i de sistemes, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’orde de puntuació total aconseguida.

✅ Enllaç al llistat (DOGV 14/03/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/03/14/pdf/2024_2051.pdf

ℹ️ Es publicarà en la web www.sa.gva.es la relació de places oferides als aspirants amb el procediment a efectuar.

📝 Contra la present resolució, que NO posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
To top