Oposicions

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18 ANÀLISIS EPIDEMIOLÒGIQUES I ESTADÍSTIQUES SANITÀRIES (A1-S03-08)


CONSELLERIA DE SANITAT

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18

📌 ANÀLISIS EPIDEMIOLÒGIQUES I ESTADÍSTIQUES SANITÀRIES (A1-S03-08)🕹️ ACORD de 7 de febrer de 2024, de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs -oposició per a la provisió de vacants del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala d’Anàlisis Epidemiològiques i Estadístiques Sanitàries (A1-S03-08), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’orde de puntuació aconseguida.

✅ Enllaç al llistat (DOGV 21/02/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/02/21/pdf/2024_1441.pdf

ℹ️ Es publicarà en la web www.sa.gva.es la relació de places oferides als aspirants amb el procediment a efectuar.

📝 Contra la present resolució, que NO posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
To top