Oposicions

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18CONSELLERIA DE SANITATRESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18📌 FACULTATIU O FACULTATIVA ESPECIALISTES D’OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA🛎️ ACORD de 15 de desembre de 2023, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu o facultativa especialistes d’Obstetrícia i Ginecologia, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’ordre de puntuació total aconseguida.

Enllaç al llistat (DOGV 04/01/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/01/04/pdf/2023_13229.pdf

ℹ️ Es publicarà en la web www.sa.gva.es la relació de places oferides als aspirants amb el procediment a efectuar.

📝 Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
To top