Oposicions

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18


CONSELLERIA DE SANITATRESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18

📌 Infermers o infermeres inspectors de servicis sanitaris de l’Administració de la Generalitat (A2-S04)N° PLACES : 7

T.L : 7

🕹️ ACORD de 3 de maig de 2024, de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs- oposició per a la provisió de vacants del cos infermers o infermeres inspectors de servicis sanitaris de l’Administració de la Generalitat (A2-S04), funcionaris o funcionàries d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’orde de puntuació aconseguida.

✅ Enllaç al llistat (DOGV 14/05/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/05/14/pdf/2024_4113.pdf

ℹ️ Es publicarà en la web www.sa.gva.es la relació de places oferides als aspirants amb el procediment a efectuar.

📝 Contra la present resolució, que NO posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
To top