Oposicions

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18


RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18

📌 COS ESPECIALISTA SALUT PÚBLICA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (C1-S02)N° PLACES : 10
T.L : 9
T. Div. F.: 1

🛎️ACORD d’1 de maig de 2024, de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs- oposició per a la provisió de vacants del cos d’especialistes en salut pública de l’Administració de la Generalitat (C1-S02), funcionaris o funcionàries de administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’orde de puntuació aconseguida.

✅ Enllaç al llistat (DOGV 13/05/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/05/13/pdf/2024_4034.pdf

ℹ️ Es publicarà en la web www.sa.gva.es la relació de places oferides als aspirants amb el procediment a efectuar.

📝 Contra la present resolució, que NO posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
To top