Oposicions

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18


CONSELLERIA DE SANITATRESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18

📌 TÈCNICA O TÈCNIC ESPECIALISTES DE RADIODIAGNÒSTICN° PLACES : 80
T.L : 77
T. Div. F.: 3

🛎️ ACORD de 2 de maig de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnica o tècnic especialistes de radiodiagnòstic d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs- oposició, per l’orde de puntuació total aconseguida.

✅ Enllaç al llistat (DOGV 10/05/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/05/10/pdf/2024_4036.pdf

ℹ️ Es publicarà en la web www.sa.gva.es la relació de places oferides als aspirants amb el procediment a efectuar.

📝 Contra la present resolució, que NO posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
To top