Oposicions

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIES OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICO CHGUV PROMOCIÓ INTERNA


RESOLUCIÓ de 13 de març de 2023, de la presidència del Consorci Hospital General Universitari de València, per la qual es resol les convocatòries corresponent a les ofertes d’ocupació pública CHGUV.:

▪️ CO/02/22, INFERMER o INFERMERA⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/03/20/pdf/2023_2914.pdf

▪️ CO/06/22, TÈCNICA o TÈCNIC ESPECIALISTES DE LABORATORI⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/03/20/pdf/2023_2916.pdf

▪️ CO/01/22, AUXILIAR ADMINISTRATIU/ AUXILIAR ADMINISTRATIVA⤵️⤵️

https://dogv.gva.es/datos/2023/03/20/pdf/2023_2911.pdf

✅ Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en un mes o contenciós administratiu en dos mesos des de l’endemà de la seua publicació.
To top