Oposicions

RELACIÓ PROVISIONAL DE RESULTATS DE LA PROVA SELECTIVA 2022/23 A PLACES DE FORMACIÓ SANITÀRIA ESPECIALITZADA (EIR)


El Ministeri de Sanitat ha fet pública la relació provisional de resultats obtinguts en la prova selectiva 2022 per a l’accés l’any 2023 i que pot ser consultada a través del següent enllaç:⤵️⤵️

https://fse.mscbs.gob.es/fseweb/view/public/listadospublicados/listadoacceso.xhtml?faces-redirect=true

📝 Reclamació contra la relació provisional: es pot presentar les al·legacions

⏰ Fins a les 17.00 hores del 17 de febrer de 2023.

🖥️ Es pot presentar la reclamació tant de manera telemàtica (amb Certificat Digital o signatura electrònica) com de manera presencial en diferents entitats.

🔺 La puntuació mínima exigida per a superar l’examen EIR és de *67 punts
To top