Oposicions

RELACIÓ ASPIRANTS AMB LA PUNTUACIÓ PROVISIONAL DEL CONCURS OPOSICIÓ COS TÈCNIC DE L’ADMINISTRACIÓ


RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2023, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es publica, conforme a l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública,la relació d’aspirants amb la puntuació provisional obtinguda en el concurs oposició del:

📌 Cos superior tècnic d’administració sanitària de l’Administració de la Generalitat, escala mèdica d’administració sanitària (A1-S02-01)

Enllaç al llistat DOGV(16/05/23)⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/05/16/pdf/2023_5108.pdf

📌 Cos superior tècnic d’inspecció de serveis sanitaris de l’Administració de la Generalitat, escala d’inspecció mèdica de serveis sanitaris (A1-S05-01)

Enllaç al llistat DOGV(16/05/23)⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/05/16/pdf/2023_5110.pdf
_________
📝 Al·legacions al llistat :⤵️⤵️

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21218&version=amp

📅 Del 17/05/23 al 30/05/23

✅ Presentació i Digitalització de la titulació requerida en registres oficials
To top