Oposicions

PUNTUACIÓ PROVISIONAL CONCURS OPOSICIÓ COS DE SUBALTERNS/ SUBALTERNES DE GESTIÓ SANITÀRIA ADMINISTRACIÓ GENERALITAT (APF-S01)


RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es publica, conforme a l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos de subalterns i subalternes de gestió sanitària de l’Administració de la Generalitat (APF-S01), agrupació professional funcionarial, dependents de la Conselleria de Sanitat, la relació d’aspirants amb la puntuació provisional obtinguda en el concurs oposició.

✅ Enllaç al llistat (25/09/23)⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/09/25/pdf/2023_9651.pdf

📝 AL·LEGACIONS EN ⤵️⤵️:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21218&version=amp

📅 Del 26/09/23 al 10/10/23
To top